0

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

  אחריות ושירות

  • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  • האחריות למוצרים ניתנת לתקופה של 60 מיום הרכישה.
  • בתקופת האחריות תספק החברה שירות תיקונים, באחריות הלקוח לשוח לאת המוצר למשרדי החברה והוא ישא בעלויות השילוח עד למשרדי החברה וממנה.
  • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר מכירות .
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש לא סביר.
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
  • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 052-4212255
  קידום ובניית אתרים לעסקים קידום ובניית אתרים לעסקים